dep
29JAN
16:20
HEL-MUC
24
15:55
Boarding
FIN6BC
32B
dep
29JAN
16:20
HEL-MUC
24
15:49
Boarding
FIN6BC
32B
dep
29JAN
16:20
HEL-MUC
24
15:45
Go to gate
FIN6BC
32B
dep
29JAN
16:20
HEL-MUC
24
09:17
FIN6BC
32B
dep
29JAN
16:20
HEL-MUC
01:02
FIN6BC
32B
dep
29JAN
16:20
HEL-MUC
13:09-1
FIN6BC
321
dep
29JAN
16:20
HEL-MUC
10:21-1
FIN6BC
321
dep
30JAN
16:20
HEL-MUC
10:20-1
FIN6BC
32B