dep
19JAN
08:30
HEL-HAM
28
08:14
Gate closed
FIN1423
319
dep
19JAN
08:30
HEL-HAM
28
08:11
Gate closed
FIN1423
319
dep
19JAN
08:30
HEL-HAM
28
08:07
Final call
FIN1423
319
dep
19JAN
08:30
HEL-HAM
28
08:04
Boarding
FIN1423
319
dep
19JAN
08:30
HEL-HAM
28
07:54
Go to gate
FIN1423
319
dep
19JAN
08:30
HEL-HAM
28
07:03
FIN1423
319
dep
19JAN
08:30
HEL-HAM
28
04:15
FIN1423
319
dep
19JAN
08:30
HEL-HAM
13
17:56-1
FIN1423
319
dep
19JAN
08:30
HEL-HAM
02:31-1
FIN1423
319
dep
20JAN
07:50
HEL-HAM
01:51-1
FIN1423
319