dep
29JAN
16:05
HEL-MXP
25
15:47
Final call
FIN9K
32B
dep
29JAN
16:05
HEL-MXP
25
15:38
Boarding
FIN9K
32B
dep
29JAN
16:05
HEL-MXP
25
15:33
Go to gate
FIN9K
32B
dep
29JAN
16:05
HEL-MXP
25
09:17
FIN9K
32B
dep
29JAN
16:05
HEL-MXP
10:07-1
FIN9K
32B
dep
30JAN
16:05
HEL-MXP
10:07-1
FIN9K
32B